หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดสอบความก้าวหน้าของโครงงาน "ระบบติดตามการเรียนโดยใช้การตรวจจับใบหน้าและการจดจำใบหน้า"
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดสอบความก้าวหน้าของโครงงาน "ระบบติดตามการเรียนโดยใช้การตรวจจับใบหน้าและการจดจำใบหน้า"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-23 18:56:36

วันที่ 3 มีนาคม 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดสอบความก้าวหน้าของโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 กลุ่ม นายกานต์ ดำประภา  นายทวีศักดิ์ นวนจำปา และกษิดิส สอนรอด ในหัวข้อเรื่อง"ระบบติดตามการเรียนโดยใช้การตรวจจับใบหน้าและการจดจำใบหน้าโดยนำหน่วยประมวลผลกราฟิกช่วยในการประมวลผล" โดยมี ผศ.อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมีอาจารย์ในสาขาวิชาฯ เป็นคณะกรรมการในการสอบ ผ่านแอปพลิเคชัน Google MeetDownload