หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 เป็นวิทยากรบรรยายแนะนำสาขาวิชาฯ ในงาน OPEN HOUSE ONLINE 2021
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 เป็นวิทยากรบรรยายแนะนำสาขาวิชาฯ ในงาน OPEN HOUSE ONLINE 2021

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-22 18:51:53

2 มีนาคม 2564 นายเจษฎากร เจียมจิตต์ ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 เป็นวิทยากรบรรยายแนะนำสาขาวิชาฯ ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ๆ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทำและตัดต่อ เพื่อใช้ในงาน OPEN HOUSE ONLINE (ไลฟ์สด) 2021 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่จะดำเนินการจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2564 นี้

Download