หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นิเทศ นศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
นิเทศ นศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-22 18:26:54

วันที่ 2 มี.ค. 2564 นิเทศ นศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.สยามแก๊สฯ หนึ่งในผู้นำในการจัดจำหน่ายก๊าซแอลพีจีในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก ค้าขายก๊าซแอลพีจีใน 5 ประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศไทย, ประเทศจีน, ประเทศสิงคโปร์, ประเทศมาเลเซีย, และประเทศเวียดนาม. ในประเทศไทยกลุ่มสยามแก๊สถือเป็นผู้ค้าก๊าซแอลพีจีรายใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ภายใต้แบรนด์ “"สยามแก๊ส"” และ “ยูนิคแก๊ส” ซึ่งได้จัดจำหน่ายไปยังผู้ใช้ก๊าซแอลพีจีครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่ม คือ ผู้ใช้ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม มีระบบการขนส่งสินค้าไปยังผู้ใช้ทั้งทางบกและทางน้ำ ในต่างประเทศดำเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งก๊าซแอลพีจี ภายใต้แบรนด์ “SGGAS”, “SINGGAS”, และ “MYGAZ” ทั้งนี้ นศ.ได้ประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย (ปล.ให้ภาพบรรยายถึงประสบการณ์ที่ นศ.ได้รับ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ขอขอบคุณทางบริษัทไว้ ณ โอกาสนี้
Download