หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นิเทศ นศ. บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
นิเทศ นศ. บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-22 02:27:33

1 มี.ค. 2564 นิเทศ นศ. บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทให้บริการงานก่อสร้าง อาทิ ศูนย์การค้า งานก่อสร้างคอนโด อาคารโรงงาน และจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและคลังวัสดุอุปกรณ์ บริษัทให้ความอนุเคราะห์ นศ. ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ ประชาธิปก-วงเวียนใหญ่ นศ.ได้ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ได้แก่ เทคนิคการทำ safety talk, การทำ JSA, การตรวจสอบไฟฟ้า, ตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์, งานด้านการป้องกับและระงับอัคคีภัย, งานชุมชนสัมพันธ์ (CSR), การจัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยกับคนงาน และงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ขอขอบคุณ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งนี้Download