หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1-4 และศิษย์เก่า จัดประชุมสาขาวิชาฯ ประจำปี 2564
ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1-4 และศิษย์เก่า จัดประชุมสาขาวิชาฯ ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-19 17:56:54

25 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1-4 และศิษย์เก่า จัดประชุมสาขาวิชาฯ ประจำปี 2564 เพื่อหาแนวทางพัฒนาสาขาวิชาฯ ให้มีความยั่งยืน ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ โครงการซ่อมคอมพิวเตอร์ Delivery การอบรมการซ่อมคอมพิวเตอร์ การแนะแนวสายการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต การอบรมเพื่อใบประกาศนียบัตร โครงการติวเพื่อการแข่งขันฯ การใช้ Chatbot มาช่วยประชาสัมพันธ์สาขาวิชาฯ เป็นต้นDownload