หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) รุ่นที่ 1
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) รุ่นที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-18 23:07:20

25 ก.พ. 2564 นายสุรชัย จำปาทอง นายจุลพล สุธงษา และนายณรงค์วุฒิ ไทยเจริญ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) รุ่นที่ 1" ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน ZoomDownload