หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงงานไฟฟ้าของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จำนวน 5 โครงงาน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง สามารถเผยแพร่และนำไปใช้งานสู่ชุมชน
โครงงานไฟฟ้าของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จำนวน 5 โครงงาน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง สามารถเผยแพร่และนำไปใช้งานสู่ชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-11 01:22:57

สอบโครงงานไฟฟ้าของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จำนวน 5 โครงงาน ซึ่งมุ่งเน้นให้ นศ. ได้นำความรู้ที่ได้ศึกษามาตั้งแต่ชั้นปี 1-3 มาผสมผสานพัฒนาเป็นโครงงาน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง สามารถเผยแพร่และนำไปใช้งานสู่ชุมชน ประกอบด้วย

1. โครงงานปั๊มน้ำพลังงานเเสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่

2. โครงงานทุ่นลอยเก็บขยะ

3. โครงงานปั๊มพญานาคพลังงานเเสงอาทิตย์

4. โครงงานเครื่องลำเลียงอาหารสัตว์

5. โครงงานชุดสาธิตระบบเปิด-ปิดไฟด้วยการจดจำเสียง
Download