หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > วัดผลทักษะต้องให้ลงมือปฏิบัติให้ประจักษ์ในผลงานและวิธี
วัดผลทักษะต้องให้ลงมือปฏิบัติให้ประจักษ์ในผลงานและวิธี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-11 00:50:58

Cognitive_Domain วัดผลทักษะต้องให้ลงมือปฏิบัติให้ประจักษ์ในผลงานและวิธี  วัดผลความรู้ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ ให้สื่อสารออกมาแล้ววัดด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม จะออนไลน์ก็ได้ถ้าสถานการณ์บังคับ แต่วันนี้เราทำแบบเฟสทูเฟสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของการวัดผลครับ 
Download