หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดสอบหัวข้อโครงงานฯ ในวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 รอบที่ 3 ผ่าน Google Meet
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดสอบหัวข้อโครงงานฯ ในวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 รอบที่ 3 ผ่าน Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-10 21:12:21

17 ก.พ. 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดสอบหัวข้อโครงงานฯ ในวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 รอบที่ 3 ผ่าน Google Meet โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาฯ เป็นกรรมการสอบDownload