หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > การสอบประเมินความรู้ปริญญานิพนธ์ ของ นศ.ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การสอบประเมินความรู้ปริญญานิพนธ์ ของ นศ.ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-08 22:08:43

วันที่ 4,8 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการสอบประเมินความรู้ปริญญานิพนธ์ ของ นศ.ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ก่อนการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในขั้นตอนต่อไป แม้จะมีอุปสรรคในการเก็บข้อมูลด้วยสถาการณ์โรคระบาด COVID-19 แต่ทุกคนก็ตั้งใจอย่างเต็มกำลังDownload