หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทำโครงงานพัฒนาระบบ "บริการคำร้องของระบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษา"
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทำโครงงานพัฒนาระบบ "บริการคำร้องของระบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษา"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-06 01:11:55

8 กุมภาพันธ์ 2564 นายกรกช สุขศิริศักดิ์ นายฉัตรณรงค์ วิทยาประสงค์ และนายณัฐวุฒิ ทองดีเลิศ นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ได้ทำโครงงานพัฒนาระบบ "บริการคำร้องของระบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษา" โดยมีอาจารย์วรณัน วรมงคล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา CPE4021 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 ได้จัดประชุมเพื่อรับทราบความต้องการเพิ่มเติม และพร้อมที่จะนำระบบฯ ไปทดสอบเพื่อวัดผลตอบรับจากผู้ใช้งานแล้ว จากฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมDownload