หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-02-09 09:54:44

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
Download