หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บันทึกวีดีโอ เพื่อใช้เป็นสื่อสำหรับการเรียน การสอนออนไลน์ ในช่วงแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บันทึกวีดีโอ เพื่อใช้เป็นสื่อสำหรับการเรียน การสอนออนไลน์ ในช่วงแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-02-05 10:37:29

23 ธันวาคม 2563 ผศ.อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ นำทีมนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บันทึกวีดีโอ เพื่อใช้เป็นสื่อสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download