หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > เข้าร่วมโครงการบริจาคอุปกรณ์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับสถาบันการศึกษา ณ R&D Center บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
เข้าร่วมโครงการบริจาคอุปกรณ์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับสถาบันการศึกษา ณ R&D Center บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-02-02 18:37:51

17 ธันวาคม 2563 ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้า สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ณรงค์ ณรงค์รัตน์ หัวหน้า สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญจากบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการบริจาคอุปกรณ์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับสถาบันการศึกษา ณ R&D Center บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)Download