หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-02-02 15:55:43

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมผู้บริหารของคณะฯ ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องรับรอง Living Space By SBDS อาคาร 42 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม
Download