หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมดำเนินการคัดเลือกกรรมการสรรหา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประชุมดำเนินการคัดเลือกกรรมการสรรหา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-01-04 15:37:00

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณาจารย์ประจำ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เพื่อดำเนินการคัดเลือกกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบหมายให้ อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ โดยผลการคัดเลือกผู้แทนได้แก่ รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว และ ผศ.จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา