หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-01-04 12:03:07

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบหมายให้ ผศ.ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์


Download