หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ภาพบรรยากาศ การประกอบหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมให้กับหุ่นยนต์ ณ ห้อง Smart Classroom และห้อง iMac ในโครงการ Robot Camp
ภาพบรรยากาศ การประกอบหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมให้กับหุ่นยนต์ ณ ห้อง Smart Classroom และห้อง iMac ในโครงการ Robot Camp

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-12-25 15:31:49

24 พฤศจิกายน 2563 ภาพบรรยากาศ การประกอบหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมให้กับหุ่นยนต์ ณ ห้อง Smart Classroom และห้อง iMac ในโครงการ Robot Camp คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาDownload