หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > บรรยายพิเศษโดย อาจารย์ ดร.รวิ อุตตมธนินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานแก่เยาวชน หลักสูตรค่ายหุ่นยนต์ (Robot Camp)
บรรยายพิเศษโดย อาจารย์ ดร.รวิ อุตตมธนินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานแก่เยาวชน หลักสูตรค่ายหุ่นยนต์ (Robot Camp)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-12-25 14:36:43

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 บรรยายพิเศษโดย อาจารย์ ดร.รวิ อุตตมธนินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานแก่เยาวชน หลักสูตรค่ายหุ่นยนต์ (Robot Camp) จัดโดยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง Smart Classroom คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download