หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > แสดงตัวอย่างการทำงานของแขนกล การรับส่งข้อมูล ผ่านระบบ IoT และการจัดการระบบสายพานในอุตสาหกรรม
แสดงตัวอย่างการทำงานของแขนกล การรับส่งข้อมูล ผ่านระบบ IoT และการจัดการระบบสายพานในอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-12-17 17:14:11

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับบริษัท TDS Technology ดำเนินกิจกรรม Robot Camp โดยการแสดงตัวอย่างการทำงานของแขนกล การรับส่งข้อมูลผ่านระบบ IoT และการจัดการระบบสายพานในอุตสาหกรรม เป็นต้น ณ ห้อง 4711 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download