หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > เริ่มประกอบหุ่นยนต์ ในโครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐาน แก่เยาวชน หลักสูตรค่ายหุ่นยนต์ (Robot Camp)
เริ่มประกอบหุ่นยนต์ ในโครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐาน แก่เยาวชน หลักสูตรค่ายหุ่นยนต์ (Robot Camp)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-12-17 16:23:24

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ช่วงบ่าย เริ่มประกอบหุ่นยนต์ ในโครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานแก่เยาวชน หลักสูตรค่ายหุ่นยนต์ (Robot Camp) จัดโดยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง Smart Classroom คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download