หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > บรรยายพิเศษโดยหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโครงการ อบรมเสริมทักษะพื้นฐานแก่เยาวชน หลักสูตรค่ายหุ่นยนต์ (Robot Camp)
บรรยายพิเศษโดยหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโครงการ อบรมเสริมทักษะพื้นฐานแก่เยาวชน หลักสูตรค่ายหุ่นยนต์ (Robot Camp)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-12-17 14:11:52

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 บรรยายพิเศษโดย อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ ผศ.อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานแก่เยาวชน หลักสูตรค่ายหุ่นยนต์ (Robot Camp) จัดโดยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง Smart Classroom คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาDownload