หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นำนักเรียนและนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมอุโมงค์โบราณในสวนสุนันทา
นำนักเรียนและนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมอุโมงค์โบราณในสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-12-16 11:08:29

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 โครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานแก่เยาวชน ได้แก่ หลักสูตรค่ายหุ่นยนต์ (Robot Camp) และหลักสูตรค่ายออกแบบ (Design Camp) จัดโดยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ได้นำนักเรียนและนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมอุโมงค์โบราณในสวนสุนันทา โดยมี อาจารย์ขวัญเรือน รัศมี อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นผู้บรรยายพิเศษ
Download