หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ออกฝึกปฏิบัติการภาคสนาม ตรวจวัดและประเมินค่าฝุ่นละออง TSP , PM-10
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ออกฝึกปฏิบัติการภาคสนาม ตรวจวัดและประเมินค่าฝุ่นละออง TSP , PM-10

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-12-15 14:04:57

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ออกฝึกปฏิบัติการภาคสนาม ตรวจวัดและประเมินค่าฝุ่นละออง TSP , PM-10 และตรวจวัดเสียงรบกวนจากการจราจรในช่วงเวลากลางวันและเวลากลางคืน ในการศึกษาปัจจัยปริมาณการจราจรจากความเจริญด้านการท่องเที่ยวต่อปัญหาคุณภาพอากาศ เพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอาชีพ จป.วิชาชีพในอนาคต ณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม


Download