หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > หัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมชี้แจงการนำนโยบายลงสู่บุคลากรระดับการปฏิบัติ
หัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมชี้แจงการนำนโยบายลงสู่บุคลากรระดับการปฏิบัติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-12-04 17:35:46

หัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมชี้แจงการนำนโยบายลงสู่บุคลากรระดับการปฏิบัติ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวตวงพร เซอร์ประยูร หัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะฯ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ เพื่อชี้แจงและถ่ายทอดนโยบายจากที่ประชุมโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหาร เมื่อวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคณะและมหาวิทยาลัยก้าวไปสู่ความสำเร็จและเป็นแม่แบบที่ดีของสังคม
Download