หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อมอบนโยบาย ในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อมอบนโยบาย ในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-10-28 15:15:47

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีอาจารย์พิชา  ศรีพระจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์Download