หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สวนสุนันทา จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2563
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สวนสุนันทา จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-10-21 10:39:55

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีพิธีไหว้ครูประจำปี โดยนักศึกษาสาขาชั้นปี 1 ปี 2  ปี 3 และ ปี 4 ร่วมใจกันจัดขึ้นทุกปี เป็นการแสดงถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ ความกตัญญูรู้คุณของศิษย์ต่อผู้มีพระคุณ และความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์

Download