หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปี 2563
อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-09-15 12:14:00

อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปี 2563

วันที่ 9 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจำปี 2563 ณ หอประชุมพะยอม โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 98 ปี โดยมี นายอุดร ตันติสุนทร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผดุงปัญญา เป็นผู้มอบรางวัล


Download