หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ในโอกาสที่เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี 2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ในโอกาสที่เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-09-08 10:46:14

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ในโอกาสที่เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี 2562

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภวิษย์ บุญศรีเมือง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ในโอกาสที่เข้ารับรางวัลเข็มครุฑทองคำพร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562
Download