หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมสัมมนาโครงการแข่งขันสุดยอด ฝีมือสายสัญญาณ ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมสัมมนาโครงการแข่งขันสุดยอด ฝีมือสายสัญญาณ ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-08-26 11:42:35

19 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ณรงค์ ณรงค์รัตน์ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า และอาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมสัมมนาโครงการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ

เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการแข่งขันเวทีระดับโลกโดยได้สัมผัสเทคโนโลยีสายสัญญาณที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบัน และโอกาสเป็นตัวแทนของประเทศไทย ในการแข่งขันระดับ World Skills นำความรู้ทางด้านเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ในอนาคต
Download