หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรียนวิชาระบบดิจิทัลขั้นสูง CPE2227 Advanced Digtal System โดยใช้ซอฟต์แวร์การออกแบบและสร้างระบบดิจิทัลขั้นสูง Vitis AI รุ่นใหม่ล่าสุดจากบริษัท Xilinx
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรียนวิชาระบบดิจิทัลขั้นสูง CPE2227 Advanced Digtal System โดยใช้ซอฟต์แวร์การออกแบบและสร้างระบบดิจิทัลขั้นสูง Vitis AI รุ่นใหม่ล่าสุดจากบริษัท Xilinx

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-08-20 14:51:04

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรียนวิชาระบบดิจิทัลขั้นสูง CPE2227 Advanced Digtal System โดยใช้ซอฟต์แวร์การออกแบบและสร้างระบบดิจิทัลขั้นสูง Vitis AI รุ่นใหม่ล่าสุดจากบริษัท Xilinx ร่วมกับ Zedboard ที่เป็นบอร์ด SoC รองรับการพัฒนาระบบดิจิทัลขั้นสูงจาก Digilent


Download