หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > น.ส.ม่านไหม ฐิติยากูร และนายยุทธศักดิ์ สาธรสุเทพ นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้องๆ แผนการเรียนวิทย์คณิต ชั้นม.5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
น.ส.ม่านไหม ฐิติยากูร และนายยุทธศักดิ์ สาธรสุเทพ นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้องๆ แผนการเรียนวิทย์คณิต ชั้นม.5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-08-20 14:29:46

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 น.ส.ม่านไหม ฐิติยากูร และนายยุทธศักดิ์ สาธรสุเทพ นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไปแนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้องๆ แผนการเรียนวิทย์คณิต ชั้นม.5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

เริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวสอบ ว่าควรเตรียมตัวอย่างไร การค้นหาตัวเองว่าชอบอะไร น้องบางคนสับสนว่าระหว่างสิ่งที่ใจรักกับสิ่งที่ทำได้ดี น้องควรจะตัดสินใจเลือกอะไร และสาขาที่น้องๆ สนใจมีเรียนอะไรในรูปแบบไหนบ้าง จบมาแล้วทำงานสายงานไหนได้บ้าง เงินเดือนเริ่มต้นเท่าไหร่ รวมทั้งเทคนิคในการเอาตัวรอดในชีวิตมหาลัยต่างๆ

สรุปสิ่งที่นักเรียนชั้น ม.5 สนใจ คือ สายงานคอมพิวเตอร์ ได้แก่ software developer, game developer, web developer, robotics, AI, network และ hardware โดยเฉพาะ robotics กับ game developer นักเรียนจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ

โดยการไปแนะแนวครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์หมวดวิทยาศาสตร์ ของทางโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล


Download