หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา แสดงผลงานของผู้สูงอายุในฐานะเจ้าของโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพแก่ผู้สูงอายุโดยการจัดการของเหลือใช้สร้างรายได้แก่ชุมชน
อาจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา แสดงผลงานของผู้สูงอายุในฐานะเจ้าของโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพแก่ผู้สูงอายุโดยการจัดการของเหลือใช้สร้างรายได้แก่ชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-08-13 14:56:38

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยอาจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองโยง 2 เข้าร่วมแสดงผลงานของผู้สูงอายุในฐานะเจ้าของโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพแก่ผู้สูงอายุโดยการจัดการของเหลือใช้สร้างรายได้แก่ชุมชน ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดำเนินงาน ปี 2563 “เหลียวหน้า แลหลัง ทบทวนปัญหาเพื่อก้าวต่อไป” ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงพยาบาลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีDownload