หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2563
ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-08-07 15:36:06

ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2563
วันที่ 4 สิงหาคม 2563

ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงอันดับ ที่ 1 ได้แก่ นางสาวชมพูนุท อินทร์ประยงค์ คะแนนเสียง 124 เสียง อันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวพนักสกร แสงหิ่งห้อย ได้คะแนนเสียง 96 เสียง อันดับที่ 3 ได้แก่ นางสาวญาณิศา โกยทอง ได้คะแนนเสียง 35 เสียง และอันดับที่ 4 ได้แก่ นางสาวทิพย์สุดา รุ่งนุช ได้คะแนนเสียง 24 เสียง บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 25 เสียง บัตรเสีย 10 เสียง มีการใช้สิทธิ์ทั้งหมด 314 เสียง