หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทำกิจกรรม Cabling Workshop วิชา CPE2222 Data Communication
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทำกิจกรรม Cabling Workshop วิชา CPE2222 Data Communication

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-08-05 17:28:24

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทำกิจกรรม Cabling Workshop วิชา CPE2222 Data Communication ในเรื่อง Transmission Media โดยมีอาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช เป็นผู้สอน และมี TA เป็นรุ่นพี่ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นางสาว ชุติมา บูรณะ และ นางสาว ธัญญารัตน์ ไอซิม นำประสบการณ์จากการแข่งขัน Cabling Contest ปี2019 มาสอนรุ่นน้องDownload