หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณกัญณภัทร พัดภู่ และ ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ มอบ เครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 เกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณกัญณภัทร พัดภู่ และ ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ มอบ เครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 เกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-08-05 16:52:50

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณกัญณภัทร พัดภู่ และ ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ ได้มานำเสนอหุ่นยนต์ Lego Education แก่คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง 4765 อาคาร 47 ห้องปฎิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Project LAB) เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 เกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์Download