หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนของบริษัท InterLink มอบเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการ LINK CAMPUS CABLING 2019
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนของบริษัท InterLink มอบเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการ LINK CAMPUS CABLING 2019

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-07-23 12:07:33

วันที่ 18 และ 20 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และอาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนของบริษัท InterLink มอบเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการ LINK CAMPUS CABLING 2019 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 3111 ตึก 31 สำนักวิทยบริการฯ และห้อง 4704 ตึก 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาDownload