หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2563
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-05-23 21:27:52

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมDownload