หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > โครงการปรับปรุงหลักสูตรการออกแบบและสถาปัตยกรรม
โครงการปรับปรุงหลักสูตรการออกแบบและสถาปัตยกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-03-04 11:05:42

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรการออกแบบและสถาปัตยกรรม โดยได้รับเกียรติจากมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมวิพากย์ ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์วรวุธ สุธีวีรขจร

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสิต ลีนิวา

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสมภาณี ศรีสุวรรณ

5. คุณจตุพร สุคันธมาลย์

6. คุณนภดล ลิ้มวัฒนะกูล

7. คุณสวรรยา วงศ์เอี่ยม

8. คุณเจษฎ์ บุญเรืองรอด

9. คุณพลวุฒิ ภาคสุวรรณ

10. คุณสุพร ก้าวสัมพันธ์

11. คุณเป็นไท ณ ป้อมเพชร


>>> ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ <<<