หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ศึกษานอกห้องเรียน เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย กระบวนการโคแอกกูเลชั่น (Coagulation)
ศึกษานอกห้องเรียน เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย กระบวนการโคแอกกูเลชั่น (Coagulation)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-02-06 14:46:37

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาปี 2 สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ศึกษานอกห้องเรียน เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย กระบวนการโคแอกกูเลชั่น (Coagulation)Download