หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประชุมและวางแผนโครงการ ค่ายอาสาซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และพัฒนาทักษะ ที่จังหวัดลพบุรี
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประชุมและวางแผนโครงการ ค่ายอาสาซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และพัฒนาทักษะ ที่จังหวัดลพบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-01-29 15:10:41

28 มกราคม 2563 ณ ห้องโปรเจ็คสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ขวัญเรือน รัศมี และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประชุมและวางแผนโครงการค่ายอาสาซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และพัฒนาทักษะ ที่จังหวัดลพบุรีDownload