หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ หลักสูตร Microsoft Office
โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ หลักสูตร Microsoft Office

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-01-29 14:16:34

โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ หลักสูตร Microsoft Office


วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดโครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 ที่มีความสนใจด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดอบรมหลักสูตร Microsoft Office (Microsoft Word, PowerPoint, Excel) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิทยากรอาจารย์ ดร.เศรษฐาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมDownload