หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Adobe Lightroom for Photography
โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Adobe Lightroom for Photography

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-01-28 15:59:44

โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตร Adobe Lightroom for Photography


วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดโครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 ที่มีความสนใจด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดอบรม หลักสูตร Adobe Lightroom for Photography ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยทีมวิทยากรจาก โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ ราชเทวี (IDESIGN) จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. คุณสกล เต็งสกุล

2. คุณโทวิทูร เอื้อประเสริฐวณิช

3. คุณตรีชัยวัฒน์ เอื้อประเสริฐวณิช
Download