หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design) บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design) บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-01-17 11:34:04

8 มกราคม 2563 สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download