หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Management) สอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Management) สอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-01-16 11:51:20

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Management) บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

8 มกราคม 2563 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Management) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download