หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าแด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าแด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-01-07 11:16:16

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าแด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

6 มกราคม 2563 ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่ อธิการบดี และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563
Download