หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-06-19 11:45:42

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Download