หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนองานวิจัยภาษาอังกฤษ เรื่อง the 3D packaging analysis and design practice system based on IoT
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนองานวิจัยภาษาอังกฤษ เรื่อง the 3D packaging analysis and design practice system based on IoT

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-01-03 10:30:25

นางสาวนูรไอณี ดือราโอะ นางสาวจุไรรัตน์ ลมลอย และนายฑีฆายุ สมานมิตร นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำเสนองานวิจัยภาษาอังกฤษ เรื่อง the 3D packaging analysis and design practice system based on IoT ที่งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC2019 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
Download