หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล เพื่อมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสใกล้เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563
บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล เพื่อมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสใกล้เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-12-24 12:54:49

23 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสมัย โสพันธ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสาวชญาภา แจ่มใส หัวหน้าสำนักงานคณบดี และบุคลากรของคณะฯ เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล เพื่อมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสใกล้เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download