หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7/2562
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7/2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-12-24 12:22:42

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7/2562


23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7/2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสมัย โสพันธ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธาน และในช่วงท้ายของการประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสมัย ได้มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้กับคณะกรรมการประจำคณะฯ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์

Download